THỜI KHOÁ BIỂU LỚP 8 NĂM HỌC 2021 – 2022

 

Lớp Môn Thời gian Địa điểm học
8A Toán T2 (18:00-19:30); T5 (19:30-21:00) Học online
Văn T5 (18:00-19:30)
8C Toán T3 (19:30-21:00); CN (14:00-15:30) Học online
Văn CN (15:30-17:00)
8B2 Toán T2 (18:00 – 19:30); T5 (18:00-19:30) Học online
Văn T5 (19:30-21:00)
8D Toán T4 (19:30-21:00); T6 (19:30 – 21:00) Học online
Văn T6 (18:00-19:30)
8E Toán CN (8:00-9:30); CN (9:30-11:00) Học online
Văn T5 (19:30-21:00)
L8A T4 (19:30-21:00) Học online
Ho8A Hoá T2 (19:30-21:00) Học online
A8A Tiếng Anh CN (15:30-17:00) Học online
Ho8C Hoá nâng cao T7 (18:00-19:30) Học online
A8C Anh nâng cao T5 (19:30-21:00) Học online

 

BÀI TRƯỚC
BÀI SAU

Facebook Comments
Contact Me on Zalo
0912 787 997
Chat Facebook