THỜI KHOÁ BIỂU LỚP 7 NĂM HỌC 2021 – 2022

 

Lớp Môn Thời gian Địa điểm học
7C Toán T2 (18:00-19:30); T5 (18:00-19:30) Học online
Văn T2 (19:30 – 21:00)
7D Toán T3 (19:30-21:00); T6 (18:00-19:30) Học online
Văn T6 (19:30-21:00)
7E Toán T4 (18:00-19:30); CN (8:00-9:30) Học online
Văn CN (9:30-11:00)
7F Toán T4 (18:00-19:30); CN (8:00-9:30) Học online
Văn CN (9:30-11:00)
T4 (18:00-19:30) Học online
Anh  7A T5 (19:30-21:00) Học online
Anh 7B T4 (19:30-21:00); T7 (15:30-17:00) Học online
Toán Tiếng Anh CN (15:30-17:00) Học online
BÀI TRƯỚC
BÀI SAU

Facebook Comments
Contact Me on Zalo
0912 787 997
Chat Facebook