THỜI KHOÁ BIỂU LỚP 9 NĂM HỌC 2021 – 2022

 

Lớp Môn Thời gian Địa điểm học
9B Toán T2 (18:00-19:30); T5 (18:00-19:30) Học online
Văn T4 (18;00-19:30)
9C Toán T3 (18:00-19:30); CN (15:30 – 17:00) Học online
Văn T4 (19:30-21:00)
9D Toán T4 (18:00-19:30); T6 (18:00-19:30) Học online
Văn T4 (19:30-21:00)
9E Toán CN (8:00-9:30); CN (9:30-11:00) Học online
Văn T6 (19:30-21:00)
9F Toán CN (8:00-9:30); CN (9:30-11:00) Học online
Văn T6 (19:30-21:00)
Ho9A Hoá thường T5 (18:00-19:30) Học online
L9A Lý thường T3 (19:30-21:00) Học online
A9A Anh điều kiện T2 (19:30-21:00); T5 (19:30-21:00) Học online
A9B T2 (19:30-21:00); T5 (19:30-21:00)
Ho9C Hoá chuyên CN (14:00-17:00) Học online
A9C Anh chuyên CN (14:00-17:00) Học online
L9C Lý chuyên T4 (18:00-21:00) Học online

 

 

 

BÀI TRƯỚC
BÀI SAU

Facebook Comments
Contact Me on Zalo
0912 787 997
Chat Facebook