THỜI KHOÁ BIỂU LỚP 9 NĂM HỌC 2021 – 2022

Lớp Môn Thời gian Địa điểm học
9B Toán  

T2 (18:00-19:30); T5 (18:00-19:30)

 

Học online
Văn  

T4 (18:00-19:30)

 

9C Toán  

T3 (18:00-19:30); CN (15:30 – 17:00)

 

Học online
Văn  

T4 (19:30-21:00)

 

9D Toán  

T4 (18:00-19:30); T6 (18:00-19:30)

 

Học online
Văn  

T4 (19:30-21:00)

 

9E Toán  

CN (8:00-9:30); CN (9:30-11:00)

 

Học online
Văn  

T6 (19:30-21:00)

 

9F Toán  

CN (8:00-9:30); CN (9:30-11:00)

 

Học online
Văn  

T6 (19:30-21:00)

 

Ho9A Hoá thường  

T5 (18:00-19:30)

 

Học online
L9A Lý thường  

T3 (19:30-21:00)

 

Học online
A9A Anh điều kiện  

T2 (19:30-21:00); T5 (19:30-21:00)

 

Học online
A9B  

T2 (19:30-21:00); T5 (19:30-21:00)

 

Ho9C Hoá chuyên  

CN (14:00-17:00)

 

Học online
A9C Anh chuyên  

CN (18:00-21:00)

 

Học online
L9C Lý chuyên  

T4 (18:00-21:00)

 

Học online
BÀI TRƯỚC
BÀI SAU

Facebook Comments
Contact Me on Zalo
0912 787 997
Chat Facebook