LỊCH HỌC LỚP 1 (2020 – 2021)

Lớp Môn Thời gian Địa điểm học

1A

(Lớp Hè)

Toán & Luyện chữ T7 (8:30-10:30)  Số 8 ngõ 54 Nguyễn Thị Định

 Lưu ý:            – Lớp 1A học từ 19-7-2020 (Chủ Nhật)

 

LỊCH HỌC LỚP 2 (2020 – 2021)

Lớp Môn Thời gian Địa điểm học
2A1

(Lớp Hè)

Toán T7 (14:00 – 15:30); CN (9:30-11:00) Số 41 ngõ 131 Thái Hà
Tiếng Việt T7 (15:30 – 17:00)
 2A2 Toán T7 (9:30-11:00); CN (9:30-11:00) Số 8 ngõ 54 Nguyễn Thị Định
Tiếng Việt T7 (8:00-9:30)

 Lưu ý:

– Lớp 2A1 học từ 18-7-2020 (Thứ Bảy)

– Lớp 2A2 học từ 1-8-2020 (Thứ Bảy)

 

LỊCH HỌC LỚP 3 (2020 – 2021)

Lớp Môn Thời gian Địa điểm học
3A1

(Lớp Hè)

Toán T7 (15:30 – 17:00); CN (14:00 – 15:30) Số 41 ngõ 131 Thái Hà
Tiếng Việt T7 (14:00 – 15:30)
3B1

(2A1)

Toán T7 (8:00 – 9:30); CN (8:00 – 9:30) Số 41 ngõ 131 Thái Hà
Tiếng Việt T7 (9:30 – 11:00)
 3C Toán T5 (19:30-21:00); CN (8:00-9:30) Số 8 ngõ 54 Nguyễn Thị Định
Tiếng Việt CN (09:00-11:00)
Tiếng Anh T5 (18:00-19:30);

Lưu ý:

– Lớp 3A1 học từ 18-7-2020 (Thứ Bảy)

– Lớp 3B1 học từ 1-8-2020 (Thứ Bảy)

– Lớp 2B2 học từ 1-8-2020 (Thứ Bảy)

 

LỊCH HỌC LỚP 4 (2020 – 2021)

(Áp dụng từ ngày 20-10-2020)

Lớp Môn Thời gian Địa điểm học
4A1

(Lớp Hè)

Toán T7 (9:30-11:00); CN (8:00 – 9:30) Số 41 ngõ 131 Thái Hà
Tiếng Việt T7 (8:00 – 9:30)
Tiếng Anh CN (9:30-11:00)
4B1

(3A1)

Toán T7 (15:30 – 17:00); CN (14:00 – 15:30) Số 41 ngõ 131 Thái Hà
Tiếng Việt T7 (14:00 – 15:30)
Tiếng Anh T7 (9:30-11:00)
4C2

(3B2)

Toán T4 (18:00-19:30); CN (14:00-15:30) Số 8 ngõ 54 Nguyễn Thị Định
Tiếng Việt T4 (19:30-21:00)
Tiếng Anh CN (15:30-17:00)
4D Toán T4 (18:00-19:30); CN (15:30-17:00) Số 8 ngõ 54 Nguyễn Thị Định
Tiếng Việt CN (14:00-15:30)
Tiếng Anh CN (15:30-17:00)
4E Toán T4 (18:00-19:30); CN (14:00-15:30) Số 41 ngõ 131 Thái Hà
Tiếng Việt CN (15:30-17:00)
Tiếng Anh T7 (9:30-11:00)
4F Toán T4(19:30-21:00),CN(15:30-17:00) Số 8 ngõ 54 Nguyễn Thị Định
Tiếng Việt CN(14:00-15:30)
Tiếng Anh T5( 18:00-19:30)

 

LỊCH HỌC LỚP 5 (2020 – 2021)

(Áp dụng từ ngày 1-1-2021)

Lớp Môn Thời gian Địa điểm học
5A1  Toán T7 (14:00 – 15:30); CN (15:30 – 17:00) Số 41 ngõ 131 Thái Hà
Tiếng Việt T7 (15:30 – 17:00)
Tiếng Anh T7: (8:00 – 09:30) CN (9:30 -11:00)
5C1 Toán T7 (14:00-15:30);CN (15:30-17:00) Số 41 ngõ 131 Thái Hà
Tiếng Việt T7 (15:30-17:00)
Tiếng Anh T7: (8:00 – 09:30) CN (9:30 -11:00)
5C2 Toán T4 (19:30-21:00); CN (15:30-17:00) Số 8 Ngõ 54 Nguyễn Thị Định
Tiếng Việt T4 (18:00-19:30)
Tiếng Anh T5 (18:00-19:30)
5D Toán T7 (9:30-11:00); CN (8:00-9:30) Số 41 ngõ 131 Thái Hà
Tiếng Việt T7 (8:00-9:30)
Tiếng Anh T7: (8:00 – 09:30) CN (9:30 -11:00)
 

5E1

Toán T4 (19:30-21:00); CN (14:00-15:30) Số 41 ngõ 131 Thái Hà
Toán (tăng cường) T6 (19:30-21:00);
Tiếng Việt T4 (18:00 – 19:30)
Tiếng Việt (tăng cường) T6 (18:00 – 19:30)
Tiếng Anh T7: (8:00 – 09:30) CN (9:30 -11:00)
Tiếng Anh (tăng cường) T3 (18:00-19:30)
5E2 Toán CN (15:30-17:00); T4 (19:30-21:00)  

Số 8 Ngõ 54 Nguyễn Thị Định

Toán (tăng cường) T4 (18:00-19:30);
Tiếng Việt CN (14:00-15:30)
Tiếng Việt (tăng cường) T7 (15:45 –17:15)
Tiếng Anh T5 (19:30-21:00)
Tiếng Anh (tăng cường) T7 (14:15-15:45) hoặc T3(19:30-21:00)
5F Toán CN (14:00-15:30); T5 (18:00-19:30)  

Số 8 Ngõ 54 Nguyễn Thị Định

Toán (tăng cường) T3 (19:30-21:00)
Tiếng Việt CN (15:30-17:00)
Tiếng Việt (tăng cường) T3 (18:00 – 19:30)
Tiếng Anh T5 (19:30-21:00)
Tiếng Anh (tăng cường) T7 (14:15-15:45) hoặc T3(19:30-21:00)
Toán Tiếng Anh T6 (18:00-20:00) Số 41 ngõ 131 Thái Hà
Kiểm tra thử: Toán, TV, TA và Toán TA

(Bắt đầu từ tháng 2/2021)

CN (8:00-11:00) Số 41 ngõ 131 Thái Hà

Lưu ý:

– Học sinh lớp 5A, 5C, 5D tham gia học tăng cường với lớp 5E1

– Học sinh lớp 5C2 tham gia học tăng cường với lớp 5E2

 

LỊCH HỌC LỚP 6 (2020 – 2021)

(Từ tháng 9 – 2020)

Lớp Môn Thời gian Địa điểm học
6C Toán T2 (18:00-19:30); T5 (19:30-21:00) Số 41 ngõ 131 Thái Hà
Văn T2 (19:30 – 21:00)
T4 (18:00-19:30)
Anh  6A T5 (18:00-19:30)
6D Toán T4 (19:30-21:00); T6 (18:00-19:30) Số 41 ngõ 131 Thái Hà
Văn T6 (19:30-21:00)
T4 (18:00-19:30)
Anh  6A T5 (18:00-19:30)
6E Toán T4 (18:00-19:30); CN (8:00-9:30) Số 8 ngõ 54 Nguyễn Thị Định
Văn CN (9:30-11:00)
Anh 6B T4 (19:30-21:00)
6F Toán T4 (18:00-19:30); CN (8:00-9:30) Số 8 ngõ 54 Nguyễn Thị Định
Văn 6E CN (9:30-11:00)
Anh 6B T4 (19:30-21:00)
Toán Tiếng Anh CN (15:30-17:00) Số 8 ngõ 54 Nguyễn Thị Định

 

LỊCH HỌC LỚP 7 (2020 – 2021)

Lớp Môn Thời gian Địa điểm học
7A Toán T3 (19:30-21:00); CN (14:00-15:30) Số 41 ngõ 131 Thái Hà
Văn CN (15:30-17:00)
T4 (18:00 – 19:30)
Tiếng Anh T7 (19:30-21:00)
7B1

(6A)

Toán T2 (19:30-21:00); T5 (19:30-21:00) Số 41 ngõ 131 Thái Hà
Văn T5 (18:00-19:30)
T4 (19:30-21:00)
Tiếng Anh T2 (19:30-21:00)
 7B2

(6B2)

Toán T2 (18:00 – 19:30); T5 (18:00-19:30) Số 8 ngõ 54 Nguyễn Thị Định
Văn T5 (19:30-21:00)
T4 (18:00 – 19:30)
Tiếng Anh T7 (19:30-21:00)
 7C

(6C)

Toán T3 (19:30-21:00); CN (14:00-15:30) Số 41 ngõ 131 Thái Hà
Văn CN (15:30-17:00)
T4 (19:30-21:00)
Tiếng Anh T2 (19:30-21:00)
 7D

(6D)

Toán T4 (18:00-19:30); T6 (19:30 – 21:00) Số 41 ngõ 131 Thái Hà
Văn T6 (18:00-19:30)
T4 (19:30-21:00)
Tiếng Anh T2 (19:30-21:00)
7E

(6E)

Toán T5 (18:00-19:30); CN (19:30-21:00) Số 8 ngõ 54 Nguyễn Thị Định
Văn T5 (19:30-21:00)
T4 (18:00 – 19:30)
Tiếng Anh T7 (19:30-21:00)
7 Toán

Tiếng Anh

CN (8:00 – 9:30) Số 8 ngõ 54 Nguyễn Thị Định

Lưu ý:

– Lớp 7A học từ 13-7-2020 (Thứ Hai)

– Lớp 7B1; 7B2; 7C; 7D; 7E học từ 1-8-2020 (Thứ Bảy)

 

LỊCH HỌC LỚP 8 (2020 – 2021)

Lớp Môn Thời gian Địa điểm học
8A Toán T2 (19:30-21:00); T4 (19:30-21:00) Số 41 ngõ 131 Thái Hà
Văn T2 (18:00-19:30)
Anh T2 (19:30-21:00)
T3 (19:30-21:00)
Hóa A T5 (19:30-21:00)
8B

(7B)

Toán T2 (18:00-19:30); T5 (18:00-19:30) Số 41 ngõ 131 Thái Hà
Văn T4 (18;00-19:30)
Anh T2 (19:30-21:00)
T3 (19:30-21:00)
Hóa A T5 (19:30-21:00)
8C

(7C)

Toán T3 (18:00-19:30); CN (15:30 – 17:00)  
Văn CN (14:00-15:30)  
Anh A T2 (19:30-21:00) Số 41 ngõ 131 Thái Hà
T3 (19:30-21:00)  
Hóa A T5 (19:30-21:00)  
 

8D

(7D) 

Toán T4 (19:30-21:00); T6 (19:30-21:00) Số 41 ngõ 131 Thái Hà
Văn T4 (18:00-19:30)
Anh T2 (19:30-21:00)
T3 (19:30-21:00)
Hóa A T5 (19:30-21:00)
8E

(7E)

Toán CN (8:00-9:30); CN (9:30-11:00) Số 8 ngõ 54 Nguyễn  Thị Định
Văn T5 (18:00-19:30)
Anh T7 (18:00-19:30)
T3 (18:00 – 19:30)
Hóa A T5 (19:30-21:00)
8F

(7F)

Toán CN (8:00-9:30); CN (9:30-11:00) Số 8 ngõ 54 Nguyễn  Thị Định

 

Văn T5 (18:00-19:30)
Ho8C Hoá nâng cao T7 (18:00-19:30) Số 41 ngõ 131 Thái Hà
A8C Anh nâng cao T5 (19:30 – 21:00) Số 41 ngõ 131 Thái Hà
L8C Lý nâng cao T7 (18:00-19:30) Số 41 ngõ 131 Thái Hà

Lưu ý:

– Lớp 8A học từ 13-7-2020 (Thứ Hai)

– Lớp 8B; 8C; 8D; 8E; 8F học từ 1-8-2020 (Thứ Bảy)

 

LỊCH HỌC LỚP 9 (2020 – 2021)

(Áp dụng từ ngày 17-12-2020)

Lớp Môn Thời gian Địa điểm học
 

9B

Toán T2 (19:30-21:00); CN (14:00-15:30 Số 41 ngõ 131 Thái Hà
Toán (Tăng cường) CN (15:30 – 17:00)
Văn T6 (19:30 – 21:00)
Văn (Tăng cường) T3 (18:00 – 19:30)
T3 (18:00-19:30)
Hóa T5 (19:30-21:00)
9D Toán T3 (19:30-21:00); T5 (18:00-19:30) Số 41 ngõ 131 Thái Hà
Toán (Tăng cường) T5 (19:30 – 21:00)
Văn T6 (19:30 – 21:00)
Văn (Tăng cường) T5 (18:00 – 19:30)
T3 (18:00-19:30)
Hóa T5 (19:30-21:00)
9E Toán T4 (18:00-19:30); T6 (18;00-19:30) Số 41 ngõ 131 Thái Hà
Toán (Tăng cường) T4 (19:30 – 21:00)
Văn T6 (19:30 – 21:00)
Văn (Tăng cường) T3 (18:00 – 19:30)
T3 (18:00-19:30)
Hóa T5 (19:30-21:00)
9F Toán CN (8:00-9:30); CN (9:30-11:00) Số 8 ngõ 54 Nguyễn Thị Định

 

Toán (Tăng cường) T3 (18:00 – 19:30)  
Văn T6 (19:30 – 21:00) Số 41 ngõ 131 Thái Hà
Văn (Tăng cường) T3 (18:00 – 19:30); T5(18:00 – 19:30)
Anh thường Anh 9A T2 (18:00-19:30) Số 41 ngõ 131 Thái Hà
Anh (Tăng cường) T2 (19:30-21:00)
Lý chuyên T6 (18:00 – 21:00) Số 41 ngõ 131 Thái Hà
Lý (Tăng cường) Học từ tháng 1/2021
Anh chuyên Anh CN (14:00 – 17:00) Số 41 ngõ 131 Thái Hà
Anh (Tăng cường) Học từ tháng 1/2021
Hóa chuyên Hóa T7 (19:30 – 21:00) Số 41 ngõ 131 Thái Hà
Hoá (Tăng cường) T7 (19:30 – 21:00)

Học từ tháng 1/2021

Thi thử Toán, Văn, Lý chuyên; Hoá chuyên, Tiếng Anh chuyên CN (8:00-11:00); CN (14:00-17:00)

Bắt đầu từ tháng 2/2021

Số 41 ngõ 131 Thái Hà

 

LỊCH HỌC LỚP 10 – 11 – 12 (2020 – 2021)

Lớp Môn Thời gian Địa điểm học
 

10 

 

 

Đại số CN (15:30-17:00) Số 41 ngõ 131 Thái Hà
Hình học CN (17:00-18:30)
T3 (19:30-21:00)
Hóa T4 (19:30-21:00)
Anh T5 (19:30-21:00)
 

11

 

 

Đại số T2 (18:00-19:30) Số 41 ngõ 131 Thái Hà
Hình học CN (14:00-15:30)
T2 (19:30 – 21:00)
Hóa T2 (19:30-21;00)
Anh T5 (19:30-21:00)
12 Đại số T2 (19:30-21:00) Số 41 ngõ 131 Thái Hà
Hình học T4 (18:00-19:30); T4 (19:30-21:00)
T5 (18:00 – 19:30); T5 (19:30-21:00) Số 8 ngõ 54 Nguyễn  Thị Định
Hóa T3 (18:00-19:30); T3 (19:30-21:00) Số 8 ngõ 54 Nguyễn  Thị Định
Anh T6 (18:00-19:30); T6 (19:30-21:00) Số 41 ngõ 131 Thái Hà

 

 

Contact Me on Zalo
0912 787 997
Chat Facebook