Tin tức

THỜI KHOÁ BIỂU LỚP 5 NĂM HỌC 2021 – 2022

Lớp Môn Thời gian Địa điểm học
 

 

 

5B

Toán T7 (9:30 11:00); CN (18:00 19:30) Học online
Tiếng Việt T7 (8:00- 9:30)
  Tăng cường Tiếng việt: T5 (18:00 19:30)

Toán: T5 (19:30 21:00)

5C1 Toán T7 (15:30 17:00 ); CN (14:00 15:30) Học online
Tiếng Việt T7 (14:00 15:30)
Tăng cường Tiếng việt: T5 (18:00 19:30)

Toán: T5 (19:30 21:00)

 

 

 

5C2

Toán T4 (18:00 19:30); CN (14:00 15:30)  

 

 

Học online

Tiếng Việt T4 (19:30 21:00)
  Tăng cường Tiếng việt: T5 (18:00 19:30)

Toán: T5 (19:30 21:00)

 
5D Toán T4 (18:00 19:30); CN (14:00 15:30)  

 

 

Học online

Tiếng Việt T4 (19:30 21:00)
  Tăng cường Tiếng việt: T3 (18:00 19:30)

Toán: T3 (19:30 21:00)

 
5E Toán T6 (19:30-21:00); CN (15:30-17:00)  

 

Học online

Tiếng Việt CN (14:00-15:30)
  Tăng cường Tiếng việt: T2 (19:30 21:00)

Toán: T2 (18:00 19:30)

 
5F Toán T4(19:30-21:00),CN(14:00-15:30) Học online
Tiếng Việt CN(15:30-17:00)
Anh A5A CN (8:00 9:30) Học online
A5B CN (15:30 17:00)
A5 A-B Tăng cường T7 (15:30 – 17:00)
A5C T5 (19:30 21:00)
  A5C Tăng cường T7 (15:30 – 17:00)  

 

BÀI TRƯỚC
BÀI SAU

Facebook Comments
Contact Me on Zalo
0912 787 997
Chat Facebook