Tin tức

THỜI KHOÁ BIỂU LỚP 4 NĂM HỌC 2021 – 2022

Lớp Môn Thời gian Địa điểm học
4B Toán  

T7 (15:30 – 17:00); CN (14:00 – 15:30)

 

Học online
Tiếng Việt  

T7 (14:00 – 15:30)

 

4C Toán  

T7 (8:00 – 9:30); CN (9:30 – 11:00)

 

Học online
Tiếng Việt  

T7 (9:30 – 11:00)

 

 4D Toán  

T5 (19:30 21:00); CN (8:00 9:30)

 

Học online
Tiếng Việt  

CN (09:30 11:00)

 

 4E

 

Toán  

T5 (19:30-21:00); CN (8:00-9:30)

 

Học online
Tiếng Việt  

CN (09:00-11:00)

 

Tiếng Anh A4A  

CN (8:00 9:30)

 

 
A4B  

T4 (19:30 21:00); T6(19:30 21:00)

 

Học online
A4D  

T4 (19:30 21:00); CN(14:00 15:30)

 

 
BÀI TRƯỚC
BÀI SAU

Facebook Comments
Contact Me on Zalo
0912 787 997
Chat Facebook