Tin tức

THỜI KHOÁ BIỂU LỚP 9 NĂM HỌC 2021 – 2022

Lớp Môn Thời gian Địa điểm học
 

9B

Toán T2 (18:00-19:30); T5 (18:00-19:30) Học online
Văn T4 (18:00-19:30)
  Tăng cường Toán: CN (14:00 15:30)

Văn: CN (18:00 19:30)

9C Toán T3 (18:00 19:30); CN (15:30 – 17:00) Học online
Văn T4 (19:30 21:00)
Tăng cường Toán: CN (14:00 15:30)

Văn: CN (18:00 19:30)

9D Toán T4 (18:00 19:30); T6 (18:00 19:30) Học online
Văn T4 (19:30 21:00)
Tăng cường Toán: T6 (19:30 21:00)

Văn: CN (18:00 19:30)

 

9F

Toán CN (8:00 9:30); CN (9:30 11:00)  

 

Học online

Văn T6 (19:30 21:00)
  Tăng cường Toán: T5 (19:30 21:00)

Văn: CN (18:00 19:30)

 
Ho9A Hoá thường T5 (18:00 19:30) Học online
L9A Lý thường T3 (19:30 21:00) Học online
A9A Anh điều kiện T2 (19:30 21:00); T5 (19:30 21:00) Học online
Ho9C Hoá chuyên CN (14:00 17:00) Học online
Tăng cường T7 (17:00 – 18:30)
A9C Anh chuyên CN (18:00 21:00) Học online
Tăng cường T6 (18:00 – 19:30)

 

BÀI TRƯỚC
BÀI SAU

Facebook Comments
Contact Me on Zalo
0912 787 997
Chat Facebook