THỜI KHOÁ BIỂU LỚP 10 – 11 – 12 NĂM HỌC 2021 – 2022

Lớp Môn Thời gian Địa điểm học
10 10A Đại số  

T2 (18:00-19:30)

 

Học online
Hình học  

T4 (18:00-19:30)

 

10B Đại số  

T2 (19:30-21:00)

 

Hình học  

T4 (18:00-19:30)

 

Văn  

T5 (18:00-19:30)

 

 

T6 (19:30-21:00)

 

Hóa  

T4 (19:30-21:00)

 

Anh  

T6 (18:00-19:30)

 

 

11

 

 

Đại số  

CN (14:00-15:30)

 

Học online
Hình học  

CN (15:30-17:00)

 

 

T4 (19:30 – 21:00)

 

Hóa  

T2 (19:30-21;00)

 

Anh  

T5 (19:30-21:00)

 

12 Đại số  

T5 (19:30-21:00)

 

Học online
Hình học  

CN (17:00-18:30);CN(18:30 – 20:00)

 

 

T5 (18:00 – 19:30); T5 (19:30-21:00)

 

Hóa  

T3 (18:00-19:30); T3 (19:30-21:00)

 

Anh  

T6 (18:00-19:30); T6 (19:30-21:00)

 

BÀI TRƯỚC

Facebook Comments
Contact Me on Zalo
0912 787 997
Chat Facebook