THỜI KHOÁ BIỂU LỚP 6 NĂM HỌC 2021 – 2022

 

Lớp Môn Thời gian Địa điểm học
6A Toán T3 (19:30-21:00); CN (8:00-9:30) Học online
Văn CN (9:30-11:00)
6B Toán T2 (18:00-19:30); T6(18:00-19:30) Học online
Văn T2 ( 19:30-21:00)
6C Toán T4 (19:30-21:00); CN (14:00-15:30) Học online
Văn CN (9:30-11:00) hoặc T3 (18:00-19:30)
6D Toán T4 (19:30-21:00); T6 (18:00-19:30) Học online
Văn T4 (18:00 – 19:30)
6F Toán T3 (19:30-21:00); T5 (18:00-19:30) Học online
Văn T3 (18:00-19:30)
Anh A6C T6 (18:00-19:30) Học online
A6A T5 (19:30-21:00) Học online
A6F T5 (19:30-21:00); Học online
L6A CN (15:30-17:00) Học online
Toán Tiếng Anh T6 (18:00-20:00) Học online

 

BÀI TRƯỚC
BÀI SAU

Facebook Comments
Contact Me on Zalo
0912 787 997
Chat Facebook