CHƯƠNG TRÌNH DẠY HÈ LỚP 2

(Thời gian 12 tuần từ 1/6/2021 đến 25/8/2021)

 

I/ MỤC ĐÍCH

  • Củng cố kiến thức đã học của lớp 1;
  • Dạy các kiến thức cơ bản và nâng cao của học kỳ I lớp 2;
  • Làm quen với phương pháp học tập nhằm phát triển tư duy và nâng cao kỹ năng làm bài.
  • Định hướng của học sinh có nguyện vọng theo học trường chuyên, lớp chọn của Hà Nội.

 

II/ GIÁO VIÊN

Trung tâm có đội ngũ giáo viên dạy giỏi, có kinh nghiệm ở các trường nổi tiếng Hà Nội.

 

III/ CHƯƠNG TRÌNH HỌC

  1. Các giai đoạn của khóa học
  • Giai đoạn 1 (2 tuần đầu): Ôn tập theo từng chuyên đề kết hợp với rà soát toàn bộ kiến thức cũ và bổ sung các kiến thức nâng cao. Giai đoạn này giúp học sinh củng cố lại toàn bộ kiến thức đồng thời rèn luyện các kỹ năng giải bài và ôn luyện nâng cao với các dạng bài khó.
  • Giai đoạn 2 (10 tuần tiếp theo): Dạy các kiến thức cơ bản và nâng cao của HK I năm học mới. Giai đoạn này giúp học sinh chuẩn bị các kiến thức bước vào năm học mới, đồng thời tiếp cận với phương pháp học tư duy, nâng cao kỹ năng làm bài và trình bày bài giải.
  1. Các hình thức hỗ trợ
  • Dạy kèm riêng: Trung tâm sẽ tổ chức lớp kèm riêng đối với học sinh kiến thức còn yếu nhằm bổ sung và củng cố kiến thức để các em có thể tham gia vào khóa học
  • Kiểm tra định kỳ: Trung tâm sẽ tổ chức kiểm tra định kỳ để đánh giá trình độ học sinh và phân loại học sinh học theo đúng trình độ.

 

BẢNG KẾ HOẠCH DẠY HÈ

Tuần Môn Toán Môn Tiếng Việt
1 Ôn luyện kiến thức lớp 1

– Nắm được số có 1 chữ số ,số có 2 chữ số, số liền trước, số liền sau, số tròn chục, số có hai chữ số giống nhau.

– Số lớn nhất ( nhỏ nhất) có 1 chữ số, 2 chữ số, số lớn nhất có 2 chữ số khác nhau.

Ôn luyện kiến thức lớp 1

– Khái niệm về từ.

– Từ ngữ về học tập.

– Dùng từ đặt câu.

 2 Ôn luyện kiến thức lớp 1 (tiếp)

– Các số lẻ và các số chẵn có chữ số hàng đơn vị

– Cấu tạo số có 2 chữ số ở dạng tổng quát:

Ôn luyện kiến thức lớp 1 (tiếp)

– Từ chỉ sự vật

– Câu Ai là gì?

– Tự giới thiệu về bản thân

 3 Ôn cộng, trừ không nhớ trong phạm vi 100

– Cách thực hiện phép cộng, phép trừ không nhớ trong phạm vi 100.

– Đổi đơn vị đo độ dài (dm ,cm) và tập ước lượng.

– Từ ngữ chỉ người, đồ vật, con vật, cây cối

– Đặt và trả lời câu hỏi về thời gian

– Ngắt câu trọn ý và viết lại cho đúng chính tả

4 Phép cộng có tổng bằng 10

-Thuộc bảng cộng có tổng bằng 10.

-Nắm chắc cấu tạo số và chữ số.

– Phân biệt từ chỉ sự vật và tên riêng. Viết hoa tên riêng.

– Đặt câu theo mẫu Ai là gì?

– Viết bản tự thuật

5 Số 9, 8 cộng với một số.

– Hai số lẻ (chẵn) liên tiếp hơn (kém) nhau 2 đơn vị.

– Giữa 2 số lẻ (chẵn) liên tiếp có 1 số chẵn (lẻ).

– Từ ngữ về đồ dùng học tập

– Đặt câu hỏi cho bộ phận trong câu Ai là gì?

– Câu khẳng định, phủ định

 

6

Luyện tập

– Tổng hợp lại kiến thức tuần 3,4,5.

– Tìm số hạng (chưa biết ) ta lấy tổng trừ đi số hạng đã biết.

– Từ ngữ về các môn học

– Từ chỉ hoạt động

– Sắp xếp câu thành đoạn văn ngắn

7 Dạng toán về “nhiều hơn”

– Nắm chắc bài toán “nhiều hơn” ở dạng tóm tắt.

– Nhận dạng được hình chữ nhật, hình tứ giác. Biết cách đọc hình chữ nhật, tứ giác theo các cạnh hoặc các đỉnh liên tiếp.

Từ chỉ hoạt động, trạng thái

Đặt câu với từ chỉ hoạt động, trạng thái

Dùng dấu phẩy để ngăn cách các từ chỉ hoạt động cùng làm vị ngữ trong câu

Tách câu trong đoạn và viết lại cho đúng chính tả

8 Dạng toán về “ít hơn”.

– Nắm chắc bài toán “ít hơn” ở dạng tóm tắt.

– Thuật toán “ít hơn” còn có thể làm phép cộng.

– Xếp tên theo thứ tự bảng chữ cái

– Nói lời cảm ơn, xin lỗi

– Ôn tập: từ chỉ sự vật; từ chỉ hoạt động, trạng thái

– Sắp xếp câu thành truyện ngắn

9 7,6 cộng với một số.

– Thuộc bảng 7,6 cộng với một số.

– Ki lô gam là một đơn vị đo khối lượng, viết tắt (kg).

– Khi thêm vào một số hạng thì tổng 2 số  tăng thêm chính số đơn vị đó.

Luyện tập tổng hợp (Từ chỉ sự vật; từ chỉ hoạt động, trạng thái; Đặt câu theo mẫu Ai là gì?; Đặt câu hỏi cho các bộ phận trong câu Ai là gì?; Lập danh sách học sinh; Tách câu trong đoạn và viết lại cho đúng chính tả)
10 Phép cộng có tổng bằng 100.

– Thuộc lòng bảng cộng qua 10 trong phạm vi 20.

– Biết cách cộng các số có tổng bằng 100.

– Lít là đơn vị đo thể tích, viết tắt (l).

– Khi bớt đi x ở tổng 2 số hạng thì tổng giảm là: (x + x).

Luyện tập tổng hợp (Từ chỉ sự vật; từ chỉ hoạt động, trạng thái; Đặt câu theo mẫu Ai là gì?; Đặt câu hỏi cho các bộ phận trong câu Ai là gì?; Lập danh sách học sinh; Viết đoạn văn giới thiệu về em và trường em)
11 11,12 trừ đi một số.

– Luyện tập cách tìm một số hạng của tổng.

– Khi đổi chỗ các số hạng thì tổng không thay đổi.

– Ôn tập lại chuẩn bị kiểm tra

– Từ ngữ về họ hàng

– Câu theo mẫu Ai là gì?

– Dấu chấm, dấu chấm hỏi

– Viết đoạn văn giới thiệu về tổ của em.

12 Luyện tập tổng hợp và kiểm tra – Từ ngữ về đồ dùng và công việc trong nhà; Từ chỉ hoạt động, trạng thái; Dùng dấu phẩy để ngăn cách các bộ phận giống nhau

 

*Ghi chú:

– Nội dung của các tuần có thể thay đổi theo sự nhận thức của học sinh và phù hợp với nội dung học trên trường chính của các con.

– Các nội dung được ôn tập theo hình xoáy trôn ốc: học nâng dần từ dễ đến khó và được quay lại trong các tháng tiếp theo.

– Các buổi học có cho học sinh luyện tập thêm các dạng bài tổng hợp.

– Mọi ý kiến đề nghị của phụ huynh học sinh xin được gửi tới Trung tâm theo Email: hieuhocthaiha.edu@gmail.com

Contact Me on Zalo
0912 787 997
Chat Facebook