Kết quả kiểm tra định kỳ

Kết quả kiểm tra chất lượng lớp 3 tháng 10 – 2019

KẾT QUẢ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG LỚP 3 THÁNG 10 – 2019 

Lớp 3A (THÁI HÀ)

TT Họ và Tên TOÁN TV TỔNG Ghi Chú TT Họ và Tên TOÁN TV TỔNG Ghi Chú
1 Bùi Minh Hằng 5.5 11.5 17.00   9 Hán Đỗ Minh Anh 5.5 12.0 17.5  
2 Trương Đức Dũng T 12.0 Kiểm tra bù 10 Vũ Tuấn Anh 5.5 7.0 12.5  
3 Trịnh Ng BảoTrang 5.0 12.0 17.00   11 Phạm Ánh Trà T 6.0 12.0 18.0  
4 Nguyễ n Ngọc Thư 11.0 13.75 24.75 Học tốt 12 Thân Gia Hưng T Kiểm tra bù
5 Cao Vinh Khoa V 12.5 Kiểm tra bù 13 Nguyễn An Chi 5.0 11.5 16.5  
6 Nguyễn Mạnh Tuấn 6.5 11.25 17.75   14 Dương Thủy Trúc 4.0 10.5 14.5 Cần cố gắng
7 Nguyễn An Hiền 6.0 10.0 15.50   15 Nguyễn Minh Hằng 4.5 Cần cố gắng
Sĩ số: 15 học sinh
 

Lớp 3B2 (NGUYỄN THỊ ĐỊNH)

TT Họ và Tên TOÁN TV TỔNG Ghi Chú TT Họ và Tên TOÁN TV TỔNG Ghi Chú
1 Nguyễn Văn Bình 6.0 11.75 17.75   4 Lý Hoàng Nguyên T 10.0 Kiểm tra bù
2 Nguyễn Đăng Phong Kiểm tra bù 5 Đỗ Đức Thịnh Kiểm tra bù
3 Lê Thảo Nhi 5.0 13.25 18.25   6 Nguyễn An Hiền 6.0 10.0 16.00  
Sĩ số : 6 học sinh

 

Lưu ý: Đề nghị Phụ huynh học sinh có con chưa kiểm tra, liên hệ với Trung tâm để bố trí kiểm tra

BÀI TRƯỚC
BÀI SAU

Facebook Comments
Contact Me on Zalo
0912 787 997
Chat Facebook