Kết quả kiểm tra định kỳ

Kết quả kiểm tra chất lượng lớp 2 tháng 10 – 2019

KẾT QUẢ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG LỚP 2 THÁNG 10 – 2019

Lớp 2A1 (THÁI HÀ)

TT Họ và Tên TOÁN TV TỔNG Ghi Chú TT Họ và Tên TOÁN TV TỔNG Ghi Chú
1 Lê Hà Linh Thư 7.5 10.0 17.50   6 Phạm Duy Khánh 8.0 12.5 20.50
2 Phạm Ngọc Ánh 10.0 13.5 23.50   7 Nguyễn Anh Thư V 3.0 7.5 10.50 Cần cố gắng
3 Nguyễn Văn Tuấn Anh 11.0 13.0 24.00 Học tốt 8 Ngô Hải Quang T7 5.0 13.0 18.00  
4 Vi Minh Tuệ Phương 10.5 13.5 24.00 Học tốt 9 Ng Kim Ngọc Ngân 4.0 5.0 9.00 Cần cố gắng
5 Nghiêm Gia Long 5.0 10.5 15.50        
Sĩ số: 9 học sinh

 

Lớp 2A2 (NGUYỄN THỊ ĐỊNH)

TT Họ và Tên TOÁN TV TỔNG Ghi Chú TT Họ và Tên TOÁN TV TỔNG Ghi Chú
1 Nguyễn Đức Quân 9.0 Kiểm tra bù 3 Nguyễn Anh Thư cn 11.0 12.5 23.50  
2 Đỗ Hải Phong 12.0 12.0 24.00   4  
Sĩ số : 3 học sinh 


Lưu ý: Đề nghị Phụ huynh học sinh có con chưa kiểm tra, liên hệ với Trung tâm để bố trí kiểm tra

BÀI SAU

Facebook Comments
Contact Me on Zalo
0912 787 997
Chat Facebook