Kết quả

ĐIỂM KIỂM TRA ĐỊNH KÌ LỚP 8 THÁNG 10 – 2021

KẾT QUẢ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ LỚP 8C THÁNG 10/2021
STT TÊN HỌC SINH TRƯỜNG LỚP ĐIỂM ĐÁNH GIÁ
1 Nguyễn Văn Đức Anh THCS Tân Mai 8C 8,33
2 Nguyễn Đoàn Bảo Hân TT Hiếu Học 8C 8,67 Học tốt
3 Nguyễn Trần Đức Huy THPT Lý Thái Tổ 8C 5
4 Lê gia Huy THCS Giảng Võ 8C 5,67
5 Nguyễn Vũ Phương Liên Vinschool 8C 8
6 Phan Hoàng Khánh My 8C 7,67
KẾT QUẢ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ LỚP 8D THÁNG 10/2021
STT TÊN HỌC SINH TRƯỜNG LỚP ĐIỂM ĐÁNH GIÁ
1 Hoàng Khôi Việt Hiếu Học Thái Hà 8D 8,333 Học tốt
2 Nguyễn Quốc Gia Huy THCS Giảng Võ 8D 8,333 Học tốt
3 Nguyễn Lâm THCS archimedes academy 8D 8
4 Lưu Khánh Chi Trung tâm Hiếu Học 8D 8
5 Hoàng Thuỳ Trang THCS Thanh Xuân Nam 8D 5,333
KẾT QUẢ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ LỚP 8E THÁNG 10/2021
STT TÊN HỌC SINH TRƯỜNG LỚP ĐIỂM ĐÁNH GIÁ
1 Nguyễn Việt Anh Trường trung học cơ sở Thái Thịnh 8E 8 Học tốt
2 Kỳ Anh 8E 7,667
3 Lưu Khánh Chi Trung tâm Hiếu Học 8E 7,667
4 Gia Hân ThCS bế văn đàn 8E 7,333
5 Đỗ Trung Anh 8E 7,333
6 Đỗ Khang Sỹ THCS Việt Nam – Angiêri 8E 6,667
7 Vũ Hà Anh 8E 6
8 Nguyễn Vũ Bảo Châu 8E 8,33
BÀI TRƯỚC
BÀI SAU

Facebook Comments
Contact Me on Zalo
0912 787 997
Chat Facebook