Kết quả

ĐIỂM KIỂM TRA ĐỊNH KÌ LỚP 5 THÁNG 10 – 2021

KẾT QUẢ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ LỚP 5B THÁNG 10/2021
STT TÊN HỌC SINH LỚP ĐIỂM ĐÁNH GIÁ
1 Nguyễn Thị Hương Giang 5B 8,5 Học tốt
2 Minh Phúc 5B 8,5 Học tốt
3 Trương Minh Thành 5B 8
4 Ngô Nhật Minh 5B 7,5
5 Lê Huyền Anh 5B 6
6 Hồ Tuấn Kiệt 5B 8
7 Hồ Trung Kiên 5B 6,5
8 Nguyễn Trọng Tâm 5B 7
Làm bài online
KẾT QUẢ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ LỚP 5C1 THÁNG 10/2021
MÔN TOÁN
STT TÊN HỌC SINH LỚP ĐIỂM ĐÁNH GIÁ
1 Hoa Đức Minh T5C1 7,5
2 Nguyễn Ngọc Thư T5C1 9,5 Học tốt
3 Phạm Minh Huy T5C1 8
4 Hoàng Ngô Bảo Ngọc T5C1 7
5 Nguyễn Khánh Ngọc T5C1 7
6 Ngô Minh Quyết T5C1 8,5
7 Bùi Minh Hằng T5C1 6
MÔN TIẾNG VIỆT
STT TÊN HỌC SINH LỚP ĐIỂM ĐÁNH GIÁ
1 Nguyễn An Chi V5C1 8,3 Học tốt
2 Bùi Minh Hằng V5C1 7.33
3 Phạm Minh Huy V5C1 7,8
4 Hoa Đức Minh V5C1 6.67
5 Hoàng Ngô Bảo Ngọc Ngọc V5C1 KT bù
6 Nguyễn Khánh Ngọc V5C1 7,5
7 Ngô Minh Quyết V5C1 7,5
8 Nguyễn Ngọc Thư V5C1 8
Làm bài online
KẾT QUẢ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ LỚP 5C2 THÁNG 10/2021
MÔN TOÁN
STT TÊN HỌC SINH LỚP ĐIỂM ĐÁNH GIÁ
1 Nguyễn An Hiền T5C2 6,5
2 Nguyễn Anh Đức T5C2 7
3 Vũ Ngọc Nam T5C2 7
4 Nguyễn Lê Thảo Hiền T5C2 8
5 Nguyễn Hoàng Trang T5C2 9,5 Học tốt
6 Hoàng Lê Chi Mai T5C2 7,5
7 Lê Hải Nam T5C2 8,5
MÔN TIẾNG VIỆT
STT TÊN HỌC SINH LỚP ĐIỂM ĐÁNH GIÁ
1 Nguyễn An Hiền V5C2 7,33
2 Nguyễn Lê Thảo Hiền V5C2 5,33
3 Diêm Đăng Khánh V5C2 5
4 Ngô Nhật Minh V5C2 8,33
5 Vũ Ngọc Nam V5C2 9,67
6 Lê Hải Nam V5C2 10 Học tốt
7 Trương Minh Thành V5C2 9
8 Nguyễn Hoàng Trang V5C2 10 Học tốt
Làm bài online
KẾT QUẢ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ LỚP 5D THÁNG 10/2021
MÔN TOÁN
STT TÊN HỌC SINH LỚP ĐIỂM ĐÁNH GIÁ
1 Trương Đức Dũng T5D 9,2 Học tốt
2 Nguyễn An Chi T5D 8,2
3 Bùi Hà My T5D 8,2
4 Nguyễn Hữu Gia Khiêm T5D 7,8
5 Lê Thảo Nhi T5D 7,4
6 Nguyễn Xuân Tùng T5D 7,4
7 Nguyễn Diệp Anh T5D 5,4
8 Đặng Bá Huân T5D 4,5
9 Phạm Ban Mai T5D 6,8
MÔN TIẾNG VIỆT
STT TÊN HỌC SINH LỚP ĐIỂM ĐÁNH GIÁ
1 Trương Đức Dũng V5D 8,333 Học tốt
2 Nguyễn Diệp Anh V5D 6,667
3 Lê Thảo Nhi V5D 6,75
4 Lê Phương Uyên V5D 6,75
5 Nguyễn Khánh Linh V5D 6
6 Nguyễn Xuân Tùng V5D 5,5
7 Nguyễn Hữu Gia Khiêm V5D 5,5
8 Đặng Bá Huân V5D 5
Làm bài online
KẾT QUẢ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ LỚP 5E THÁNG 10/2021
MÔN TOÁN
STT TÊN HỌC SINH LỚP ĐIỂM ĐÁNH GIÁ
1 Nguyễn Văn Bình T5E KT bù
2 Phạm Trọng Đức Anh T5E 6,4
3 Ng. Trần Thùy Trang T5E 7,6
4 Hán Đỗ Minh Anh T5E 8,8
5 Tô Xuân Phong T5E 8,0
6 Ngô Xuân Thiện T5E 8,8
7 Nguyễn Huy Dương T5E 9,6 Học tốt
8 Nguyễn Khánh Linh T5E 6,0
MÔN TIẾNG VIỆT
STT TÊN HỌC SINH LỚP ĐIỂM ĐÁNH GIÁ
1 Nguyễn Văn Bình V5E KT bù
2 Phạm Trọng Đức Anh V5E 6,5
3 Ng. Trần Thùy Trang V5E 8,75 Học tốt
4 Hán Đỗ Minh Anh V5E 8,5
5 Tô Xuân Phong V5E 8,75 Học tốt
6 Ngô Xuân Thiện V5E 7,75
7 Nguyễn Huy Dương V5E 7
BÀI TRƯỚC
BÀI SAU

Facebook Comments
Contact Me on Zalo
0912 787 997
Chat Facebook