Kết quả

ĐIỂM KIỂM TRA ĐỊNH KÌ LỚP 4 THÁNG 10 – 2021

KẾT QUẢ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ LỚP 4B  THÁNG 10/2021
MÔN TOÁN
STT TÊN HỌC SINH LỚP ĐIỂM ĐÁNH GIÁ
1 Nguyễn Văn Tuấn Anh T4B 6,4
2 Đỗ Thanh Phong T4B 7,2
3 Phạm Hoàng Thái Thịnh T4B 8,8 Học tốt
4 Nguyễn Khánh Huy T4B 6,8
5 Dương Nhật Quân T4B KT bù
6 Nguyễn Trần Anh T4B 5,6
7 Đặng Băng Châu T4B 8,0
8 Nguyễn Quỳnh Chi T4B 5
MÔN TIẾNG VIỆT
STT TÊN HỌC SINH LỚP ĐIỂM ĐÁNH GIÁ
1 Phạm Ngọc Ánh V4B 9 Học tốt
2 Đỗ Thanh Phong V4B 8,7
3 Phạm Hoàng Thái Thịnh V4B 8,4
4 Đào Quang Đức V4B 6,4
5 Dương Nhật Quân V4B KT bù
6 Nguyễn Trần Anh V4B 4,5
7 Đặng Băng Châu V4B 8,7
8 Lê Hà Linh Thư V4B 8
KẾT QUẢ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ LỚP 4C THÁNG 10/2021
MÔN TOÁN
STT TÊN HỌC SINH LỚP ĐIỂM ĐÁNH GIÁ
1 Kiều Anh Phát T4C 5
2 Đỗ Hà Trang T4C 10 Học tốt
3 Nguyễn Hoàng Linh T4C 10 Học tốt
4 Đào Quang Đức T4C 7
5 Nguyễn Khánh T4C 8
6 Phạm Ngọc Ánh T4C 6
7 Nguyễn Đức Hải T4C 9
KẾT QUẢ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ LỚP 4D THÁNG 10/2021
MÔN TOÁN
STT TÊN HỌC SINH LỚP ĐIỂM ĐÁNH GIÁ
1 Lê Anh Duy T4D 10 Học tốt
2 Nguyễn Cao Hương Giang T4D 9
3 Nguyễn Lê Bảo Ngọc T4D 9
4 Đặng Bình Gia Huy T4D 8,5
5 Phạm Ngân Dương T4D 7,5
6 Nguyễn Vũ Quân T4D 8
7 Bùi Trần Tiến Đức T4D 8,5
8 Lê Quang Minh T4D 5,5
MÔN TIẾNG VIỆT
STT TÊN HỌC SINH LỚP ĐIỂM ĐÁNH GIÁ
1 Lê Anh Duy V4D 10,0 Học tốt
2 Nguyễn Cao Hương Giang V4D KT bù
3 Nguyễn Lê Bảo Ngọc V4D 8,4
4 Bùi Trần Tiến Đức V4D 9
5 Phạm Ngân Dương V4D 9,4
6 Nguyễn Vũ Quân V4D 8,7
7 Lê Phúc Vân V4D 8
BÀI TRƯỚC
BÀI SAU

Facebook Comments
Contact Me on Zalo
0912 787 997
Chat Facebook