Kết quả

ĐIỂM KIỂM TRA ĐỊNH KÌ LỚP 3 THÁNG 10 – 2021

MÔN TOÁN
STT TÊN HỌC SINH TRƯỜNG LỚP ĐIỂM ĐÁNH GIÁ
1 Trần Quốc An TH Lê Văn Tám T3A 10 Học tốt
2 Doãn Phú An TIEU HOC YEN HOA T3A 10 Học tốt
3 Ngọ Bảo Trâm Tiểu học Bạch Mai T3A 9,6
4 Bùi Bảo Trang TH Đoàn Thị Điểm – Hà Nội T3A 8,8
5 Nguyễn Vũ Phúc Lâm Tiểu học Phan Đình Giót T3A 8,8
6 Nguyễn Gia Khánh Phương Mai T3A 8,4
7 Phương Uyên Nam Thành Công T3A 8
8 Nguyễn Thành Vân Phi T3A 7,2
9 Nguyễn Linh Châu T3A 6,8
MÔN TIẾNG VIỆT
STT TÊN HỌC SINH TRƯỜNG LỚP ĐIỂM ĐÁNH GIÁ
1 Ngọ Bảo Trâm Tiểu học Bạch Mai V3A 9,4
2 Nguyễn Vũ Phúc Lâm Tiểu học Phan Đình Giót V3A 8,7
3 Nguyễn Gia Khánh Phương Mai V3A 9,7 Học tốt
4 Phương Uyên Nam Thành Công V3A 8,7
5 Nguyễn Thành Vân Phi V3A 8,4
6 Nguyễn Linh Châu V3A 9
BÀI TRƯỚC
BÀI SAU

Facebook Comments
Contact Me on Zalo
0912 787 997
Chat Facebook