ket-qua-hoc-tap

Kết quả kiểm tra định kỳ lớp 8 tháng 12-2018

KẾT QUẢ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ LỚP 8 THÁNG 12 – 2018 Kính gửi : Phụ huynh học sinh Trung tâm BDVH Hiếu học xin thông báo kết quả kiểm tra định kỳ tháng 12 năm 2018. Ngoài bài kiểm tra, Trung tâm còn gửi các Phụ huynh phiếu đánh giá kết quả từng bài […]